Club Championships 2016-17

 

            Men                                                                          Women            

Singles Championship                                                       Singles Championship

Winner:-      N Youngs                                                 Winner:-    Wilma Bulluss

Runner Up:- G Miller                                                   Runner Up:- Suzanna Shewan

Pairs Championship                                                           Pairs Championhip       

Winners:- N Youngs (s) D Youngs                                  Winners:- B Maunder (s) S Shewan 

Runners Up:- R Blackmore (s)  M Ledwidge                     Runners Up:- G watson (s) L Kelly

Proportional Singles                                                          Proportional Singles

Winner:-  N Youngs                                                                 Winner:-  L Hurrey     

Runner Up:- V Rako                                                             Runner Up:- R Shaw

President's Trophy (Sets Play)                                    President's Two Bowl Singles      

Winner:-  Rex Blackmore                                                                  NOT HELD

Runner Up:-  

Triples Championship                                                         Jessica Barr Mixed Pairs

           NOT HELD                                                          Winners:-  S Hanrahan (s) v Wyatt

                                                                                   Runners Up:- N Youngs (s) j O'Sullivan

Open Minor Championship

Winner:-  

Runner Up:-                                              

    

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

;-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;-

 

 

 

 

 

 

 

;-